Evolink

Облачни услуги

  • Надеждни и сигурни връзки
  • Ниска цена
  • Денонощна поддръжка

Предимства на облачните услуги
на Еволинк

Еволинк разполага с масивна и скалируема облачна платформа за предоставяне на виртуални сървъри под наем.

Можете да заявите и ползвате точно толкова ресурс, колкото Ви е необходим и когато Ви е необходим, без първоначални капиталови разходи.

Виртуалните сървъри, осигурени от Еволинк, Ви гарантират несравнимо по-висока надеждност спрямо използването на конвенционални физически сървъри.

Имате свобода да инсталирате избрана от Вас операционна система и приложен софтуер.

Повишена сигурност за Вашите информационни системи се осигурява чрез криптирани VPN връзки за управление на Вашите ресурси. Конзолата за достъп до виртуалните Ви сървъри не е достъпна директно от Интернет, а само след предварителна VPN оторизация.

Богатото ни know-how и свободата да оперираме с всички компоненти на прилежащата инфраструктура ни правят предпочитан партньор за реализация на сложни и критични за бизнеса решения.

Еволинк осигурява и поддържа не само облачната платформа, а и дейта центъра, в който е разположена тя, както и Интернет свързаността. От електрозахранването, през сторидж масивите, до оптичните връзки за Интернет – всичко се осигурява от нас и клиентите ни имат единен център за поддръжка, работещ 24х7х365.

Всички облачни услуги, предоставяни от Еволинк, са реализирани само на базата на водещите световни прозиводители: VMWare, HP, Cisco Systems.

Еволинк осигурява бекъп на данните на всичките си клиенти. Това не е опция към услугата, това е стандартната ни практика.

Имаме стриктна политика за управление на достъпа до сторидж масивите, така че никой клиент с лошо проектиран софтуер да не може да влоши достъпа до дисковите масиви на останалите ни клиенти.

Оперираме с огромен Интернет капацитет, който не се препълва при мрежови атаки, които биха могли да доведат до влошаване на Интернет връзката на виртуалните сървъри на клиентите ни.

Конфигурирайте сами и поръчайте своя виртуален сървър на www.vcloud.bg.