Evolink

Дейта център

 • Надеждни и сигурни връзки
 • Ниска цена
 • Денонощна поддръжка

Предимства на дейта център услугите
на Еволинк

Еволинк дейта център София 2

Един от най-новите и съвременни центрове за данни в страната.

Всички критични системи в дейта центъра са двойно, а някои и тройно резервирани – електрозахранване, климатизация, мрежова свързаност и т.н.

Денонощна поддръжка на място в дейта центъра.

Уникален подход при изграждане на системата за електрозахранване чрез шинопроводна система с два токови кръга – А и Б. Това позволява лесното и бързо добавяне на допълнителна резервирана електрическа мощ за всеки клиент в дейта центъра, без да се налага прекъсване на електрозахранването и прекарването на допълнителни кабели.

В Еволинк дейта център София 2 клиентите могат да получат всички необходими им услуги от един доставчик.

Ние осигуряваме не само място за разполагане на оборудване, а в добавка можем да осигурим:

 • Интернет достъп. Премиум качество и професионални Интернет услуги. Най-добрите IP маршрути на най-добра цена. Една стъпка до Tier1.
 • Линии за пренос на данни до офиса на клиента. Оптична свързаност до всяка точка в България.
 • Комбиниране на услугите колокация и виртуална частна мрежа. Клиентите имат възможност да разположат своите централни информационни системи (CRM, ERP и др.) в нашите дейта центрове, а ние ще осигурим връзки до всички техни офиси в България или чужбина, за да могат да достъпват своите системи.
 • Възможност за връзка с други оператори. Голям избор от оператори, от които клиентите имат възможност да избират и да ползват независими услуги.
 • Отдалечена поддръжка на оборудването на клиента.
 • Комбинирана услуга – разполагане на физически сървъри и наемане на виртуални такива за постигане на максимална гъвкавост и резервираност.
 • Решения за защита от мрежови атаки.
 • Консултация за най-ефективно дейта център и мрежово решение.

Специални услуги

 • Връзка до и членство в български или международни Internet exchanges – BIX, DE-CIX, AMS-IX, LINX, FRANCE-IX и други.
 • Директна връзка до Amazon Web Services.

В Еволинк предлагаме не просто колокация, а средство да развивате своя бизнес и да се свързвате със своите партньори в една сигурна среда.